روستای کامیکلا

هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.تادیب فضیلت به بار نمی آورد .لطفا با نظر دهی خود ما را یاری فرمایدmamirirad@chmail.ir

روستای کامیکلا

هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.تادیب فضیلت به بار نمی آورد .لطفا با نظر دهی خود ما را یاری فرمایدmamirirad@chmail.ir

روستای کامیکلا
هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.
عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.
تادیب فضیلت به بار نمی آورد.
لطفا با نظر دهی خود ما را یاری فرماید:

mamirirad@chmail.ir
نویسندگان

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

فصل برداشت برنج نیز امسال با خوشی تمام شد. و در ظرف کمتر از 10روز تمام مردم روستا کارشان را به اتمام رساندن که این پایان زود هنگام را مدیون  وجود دستگاه های سرتراش یا کمباین زنجیری میباشند.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۹
محمد امیری

                                           :::موبایل فدرال در خدمت روستاییان با مدیریت حمید ناطقی::::  

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۱۷ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۳
محمد امیری

این بار نوجوانان روستا با درخشش شان در

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۴۵
محمد امیری