روستای کامیکلا

هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.تادیب فضیلت به بار نمی آورد .لطفا با نظر دهی خود ما را یاری فرمایدmamirirad@chmail.ir

روستای کامیکلا

هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.تادیب فضیلت به بار نمی آورد .لطفا با نظر دهی خود ما را یاری فرمایدmamirirad@chmail.ir

روستای کامیکلا
هیچ انسانی نیست که با خود پیامی به جهان نیاورده باشد.
عیب‌های آزادی، عیب‌های انسان است.
تادیب فضیلت به بار نمی آورد.
لطفا با نظر دهی خود ما را یاری فرماید:

mamirirad@chmail.ir
نویسندگان
دکتر مهر محمدی در مصاحبه با خبرگزاری مهر:

نهادینه شدن ارزش های دینی و اسلامی در فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان
جبران کمبود معلم از سال 94


 

دکتر محمود مهرمحمدی در گفتگو با خبرگزاری مهر در تبیین فعالیت های دانشگاه فرهنگیان در دور جدید گفت: رویکرد ما نسبت به تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان با در نظر گرفتن اسناد بالادستی نظام از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و نقشه جامع علمی کشور است؛ هدف ما تربیت معلم فکور، موقعیت شناس و پایبند به ارزش های نظام اسلامی است و در قالب این رویکردها باید معلمی تربیت شود که معتقد به تشویق و ابداع در کلاس درس بوده و از فعالیت های کلیشه ای دوری کند.

وی، با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تربیت معلم فکور و مبتکر اشاره شده است، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان برای عملیاتی کردن این مضمون تربیت معلم، در چارچوب ارزش های نظام اسلامی ایجاد شده است بنابراین تربیت معلمان ما باید به گونه ای باشد که این افراد از شایستگی های وسیعی در ابعاد دینی، علمی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و فنی برخوردار باشند.

ضرورت تاکید بر کیفیت و شایسته محوری تربیت معلم

به گفته دکتر مهرمحمدی، شایسته محوری وجهی دیگر از اهداف دانشگاه فرهنگیان است که در این موضوع تأکید ما بر کیفیت است، به همین منظور ما معتقدیم دانشگاه فرهنگیان نمی تواند بدون مشارکت نهادهای دیگر و صددرصد نیازهای نیروی انسانی آموزش و پرورش را تامین کند که در غیر این صورت قطعا تأمین نیروی انسانی باکیفیت زیر سوال می رود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه تربیت معلم بر مبنای شایستگی ها و برنامه ریزی های انجام شده تا افق 1414 امکان پذیر نیست، گفت: برای تربیت معلم با ویژگی ها و شایستگی های ذکر شده که در عین حال از کیفیت لازم بر مبنای تحول و تعالی در آموزش و پرورش برخوردار باشد، نیازمند زمان و مشارکت نهادهای علمی دیگر هستیم و باید زمینه های مشارکت سایر نهادهای علمی و پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش ایجاد کنیم.

پیش شرط تحول مستمر، افزایش تولیدات علمی و نظری برای دانشجو- معلمان است

وی، ادامه داد: همچنین از دیگر اقداماتی که باید برای تربیت معلم در چارچوب ارزش های نظام انجام شود، تلاش برای تولیدات علمی و نظری است. در حال حاضر به دلیل اینکه با فقر تئوریک مواجه هستیم، با اتکا به دانش موجود کار تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را انجام می دهیم. بنابراین معتقدم که باید رویکرد در بحث تولید علم و محتوا تحولی باشد و بدنبال افزایش تولیدات علمی و نظری باشیم ؛ زیرا پیش شرط تحول مستمر، افزایش تولیدات علمی و نظری برای دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان است.

بازسازی و بهسازی نیروی انسانی در سایه تدارک زیرساخت های نظری

دکتر مهرمحمدی، در پاسخ به این پرسش که دانشگاه فرهنگیان زیرمجموعه آموزش و پرورش است و چگونه می تواند در چنین شرایطی از کمک های سایر نهادهای علمی بهره ببرد، گفت:ما باید بتوانیم در سایه تدارک زیرساخت های نظری و با مشارکت سایر نهادهای علمی برنامه ها و روش های خود را برای تربیت نیروی انسانی بازسازی و بهسازی کنیم، البته در این موضوع تمرکز کافی به اندازه کافی انجام نگرفته است.

وی، تصریح کرد: آموزش و پرورش و همچنین اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بر این موضوع تأکید دارد که دانشگاه فرهنگیان باید به تنهایی از عهده ماموریت های سپرده شده از جمله تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش برآید؛ این تفکر منجر به کاهش کیفیت و تمرکز بر کمیت دارد. به همین دلیل ما برای تربیت نیروی انسانی با کیفیت بدنبال ایجاد طرحی به منظور مشارکت نهادهای علمی دیگر هستیم.

تشکیل کمیته تربیت معلم در شورای عالی انقلاب فرهنگی

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه تاکنون چنین طرح و ایده ای مطرح نبوده است و ما در دور جدید فعالیت دانشگاه فرهنگیان بدنبال ایجاد این طرح هستیم، افزود: نخستین اقدام ما پیشنهاد تشکیل کمیته تربیت معلم در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون رسیده و فکر می کنم دبیرخانه شورا نیز پس از بررسی آن را تصویب خواهد کرد.

وی، ادامه داد: با توجه به آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مجموعه فرادستگاهی است، به تربیت معلم به ویژه دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی اصلی تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش می تواند با جدیت ورود کند و به احتمال بسیار زیاد طرح مورد نظر برای مشارکت نهادی های علمی دیگر از دل این کمیته بیرون خواهد آمد.

نهادینه شدن ارزش های دینی و اسلامی در فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان

دکتر مهرمحمدی همچنین درباره حاکمیت فضای فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان، نیز گفت: حاکمیت فضای فرهنگی و تربیتی در اهداف عملیاتی برنامه های راهبردی ما تعریف شده است. زیرا تربیت نیرو در دانشگاه فرهنگیان متمایز از سایر دانشگاه هاست. در دانشگاه های دیگر حرف اول و آخر را کیفیت آموزش و پژوهش می زند، اما در دانشگاه فرهنگیان حرف اول را کیفیت آموزش و حرف آخر را کیفیت تربیت افراد براساس مولفه های نظام اسلامی می زند. من معتقدم که فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان باید هم در بعد پرورشی و علمی و پژوهشی تربیت شوند و ارزش های دینی و اسلامی در فارغ التحصیلان نهادینه شود.

اختصاص 35 واحد اموزشی به تعلیم و تربیت اسلامی دانشجو-معلمان

سرپرست دانشگاه فرهنگیان درباره اینکه آیا اقدامات دانشگاه فرهنگیان تاکنون برای تربیت این نیرو با این مشخصات مفید بوده توضیح داد: در ماده 123 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تبصره ای مبنی بر اختصاص 35 واحد آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت و معارف اسلامی تاکید شده است که ما در ماه های اخیر در تعامل با نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شورای اسلامی شدن دانشگاه موفق به اجرای این تبصره شده و تکلیف این 35 واحد را برای تدریس مشخص کرد.

وی، ادامه داد: اقدام دیگر ما برگزاری جشنواره های متنوع از جمله جشنواره قرآن و حدیث و اجرای ویژه برنامه اعتکاف در ماه رجب برای دانشجویان بود ضمن آنکه در مناسبت های مختلف برنامه های دیگری را برای دانشجومعلمان در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و مذهبی در نظر گرفته ایم.

کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش را از سال 94 به بعد می توانیم جبران کنیم

دکتر مهر محمدی، در خصوص کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نقش دانشگاه فرهنگیان برای جبران این تعداد نیرو گفت: قطعا به همان میزان که دانشگاه فرهنگیان بتواند نیروی انسانی متناسب با نظام تعریف و تربیت کند به همان میزان ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش بهبود پیدا می کند. برای پر کردن خلاء نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، نیازمند خروج اولین دوره فاررغ التحصیلان این دانشگاه خواهیم بود که در نهایت اولین دوره فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در سال 94 وارد بدنه ی آموزش و پرورش شده و فکر می کنیم از سال 94 به بعد هر سال به طور متوسط 10 هزار نیرو از این دانشگاه فارغ التحصیل و به بدنه آموزش و پرورش اضافه می شود.

وی، با بیان اینکه در بازده بلند مدت دانشگاه فرهنگیان متولی تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش خواهد شد، گفت: دانشگاه فرهنگیان نیازمند ساماندهی نیروی انسانی است، زیرا در برخی حوزه ها با نیروی مازاد و در برخی حوزه ها نیز مانند سرپرست خوابگاه که از مشاغل حساس دانشگاه است با کمبود نیرو مواجه هستیم.

ضرورت ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان

دکتر مهرمحمدی، توضیح داد: در حال حاضر ما برای تامین کمبود و ساماندهی نیروی انسانی از نیروی مازاد و جابه جایی نیرو و یا پرداخت اضافه کار استفاده خواهیم کرد.ضمن آنکه بخشی از نیروهای خود را از طریق خرید خدمت قراردادی تامین کرده و هم اکنون هیچ نگرانی جدی در موضوع کمبود نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان وجود ندارد. همچنین آموزش و پرورش تعامل لازم را با ما داشته  به طوری که پس از شناسایی نیروها برخی از فرهنگیان شاغل در سطح استان شناسایی و به دانشگاه فرهنگیان مامور شده اند.

ارتقای سطح مدیریت پردیس های دانشگاه فرهنگیان

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، ادامه داد: ما معتقدیم باید با معیارهای مشخصی اقدام به بهینه سازی مدیریت و ارتقای پردیس ها کنیم. به همین منظور، 10شاخص را برای انتصاب ها در نظر گرفته ایم که از جمله آنها رعایت سوابق تربیت معلمی، موقعیت و اقتدار ملی، پیشینه مدیریتی مرتبط با تربیت معلم، ظرفیت های مدیریتی در نگرش و دانش، عشق ورزیدن به مشارکت و تعالی دانشگاه و داشتن انگیزه کار، خودباوری و خودپنداری مثبت، برخورداری از پایگاه اجتماعی، داشتن نگاه تحولی به تربیت معلم و همراهی با سیاست های دولت منتخب است.

ارتقای مدیریت پردیس ها چابک سازی در دانشگاه فرهنگیان و تحول در تشکیلات از جمله اقدامات ما نیز در راستای مدیریت جهادی مورد نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، بوده است.

تدوین برنامه درسی ملی تربیت معلم

وی، درباره ی تحول در برنامه درسی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: از برنامه های اصلی در بحث تحول موضوع برنامه درسی است که در این زمینه موفق شده ایم ویراست نخست سند برنامه درسی ملی تربیت معلم را آماده کرده و در اختیار صاحب نظران برای بازنگری و بررسی کاستی ها قرار دهیم.

افزایش حجم دروس عملی در دانشگاه فرهنگیان

دکتر مهرمحمدی، با بیان اینکه در ویراست نخست حجم درس های عملی افزایش و درس های نظری کاهش یافته است، گفت: براساس ویراست نخست 50 ساعت به ساعات آموزشی دوره چهار ساله دانشجویان اختصاص به کارهای عملی و کارورزی دانشجو معلمان در محیط های مدرسه دارد. ضمن آنکه لایحه های چهارگانه ای را برای آموزش در نظر گرفته ایم که این لایه ها شامل آموزش غیر مستقیم، آموزش تشکل های دانشجویی مانند فعالیت های دینی و زبان، تجربیات کسب شده دانشجویان در فضای کلاس درس و دانشگاه است.

تدوین آیین نامه کار دانشجویی

وی، با اشاره به امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویان گفت: تا پیش از این دانشجومعلمان کارت دانشجویی نداشتند که این کارت در قالب کیف پول الکترونیکی در اختیار آنها قرار گرفته است. همچنین آیین نامه کار دانشجویی تدوین و به زودی تصویب می شود. اجرای طرح پایلوت شناسنامه سلامت دانشجویان از دیگر طرح های رفاهی بوده و در صدد هستیم تا هر دانشجو در پایان دوره تحصیل شناسنامه سلامت دریافت کند، تدوین پیش نویس آیین نامه ایمنی و بهداشت پردیس ها، تدوین طرح جذب و به کار گیری پزشکان آموزش و پرورش در پردیس های دانشگاهی فرهنگیان، راه اندازی خدمات صدای مشاور تا پایان مهر ماه سال آینده به صورت 24 ساعته، جذب کارشناس مشاوره در بیش از 35 پردیس از جمله اقدامات ما در بحث های رفاهی و تسهیلات دانشجویان است.

اختصاص 200 میلیون اعتبار برای تجهیز امکانات ورزشی پردیس ها

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، درباره کمبود امکانات ورزشی در پردیس ها نیز گفت: امسال 200 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز پردیس ها به امکانات ورزشی اختصاص یافته همچنین شیوه نامه تشکیل انجمن های ورزشی خوابگاهی تدوین شده است.

دکتر مهر محمدی، در خصوص بودجه ی دانشگاه فرهنگیان در سال 93 نیز گفت: خوشبختانه دولت و مجلس نگاه خوبی به بودجه این دانشگاه در سال 93 داشته، اما با این همه باز هم بودجه اختصاص داده شده با توجه به تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان کافی نیست.

وی، ادامه داد: از جمله نوآوری های امسال در بودجه دانشگاه فرهنگیان، اختصاص ردیف بودجه عمرانی برای احداث 10 پردیس در 10 نقطه کشور برای نخستین بار است. همچنین امکان استفاده از منابع استانی برای دانشگاه فرهنگیان فراهم شده، ردیف اعتبار تملک دارایی 16 درصد و اعتبارات هزینه ای نیز 30 درصد افزایش یافته است.

اختصاص 237 میلیارد تومان اعتبار به دانشگاه فرهنگیان

دکتر مهرمحمدی، پیرامون میزان اعتبار اختصاص داده شده به دانشگاه فرهنگیان توضیح داد: در مجموع بودجه ما در بخش هزینه های جاری 154 میلیارد تومان، عمرانی 30 میلیارد تومان، تملک 18 میلیارد تومان و درآمد های اختصاصی 35 میلیارد تومان است که امیدواریم با توجه به فرسودگی فضاهای کالبدی و بازسازی این فضاها ردیف بودجه ویژه ای در سال 94 به ما اختصاص داده شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر شعار اعلام شده امسال توسط مقام معظم رهبری، گفت: معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان برنامه ویژه ای را برای تحقق شعار سال تدارک دیده که از جمله آنها برگزاری همایش های استانی و کشوری با موضوع فرهنگی و اقتصادی و اینکه چگونه فرهنگ و اقتصاد را در برنامه های تربیت معلم وارد کنیم برگزار خواهد کرد. در این زمینه از اندیشمندان و صاحب نظران برای مشارکت و همفکری دعوت به عمل آمده تا بتوان به شکل عملیاتی شعار سال را در برنامه های تربیت معلم گنجاند.

دکتر مهرمحمدی با بیان اینکه در ویراست نخست حجم درس های عملی افزایش و درس های نظری کاهش یافته است، گفت: براساس ویراست نخست 50 ساعت به ساعات آموزشی دوره چهار ساله دانشجویان اختصاص به کارهای عملی و کارورزی دانشجو معلمان در محیط های مدرسه دارد. ضمن آنکه لایه های چهارگانه ای را برای آموزش در نظر گرفته ایم که این لایه ها شامل آموزش مستقیم، غیر مستقیم، آموزش غیر رسمی و غیر متشکلی در اتباط به هر یک از شایستگی ها یا مضامین آموزشی است.


منبع دانشگاه فرهنگیان
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۰۷
محمد امیری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی